Groepsontwikkeling

Een gezonde groep is erg belangrijk.
Er zijn vele Scoutinggroepen die goed functioneren en een gezonde basis hebben, maar er zijn ook groepen die de kansen die zich aanbieden niet kunnen benutten.
Om deze reden is in 2011 het programma Groepsontwikkeling gestart. In 2015 is het programma formeel afgerond, maar groepen die nog willen deelnemen of hun traject nog niet volledig hebben afgerond, krijgen begin 2016 de kans dat alsnog te doen. In deze periode wordt het programma ook geëvalueerd.
In het nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt bekeken welke elementen uit het programma Groepsontwikkeling een vervolg kunnen krijgen in de toekomst. Nu aan de slag met je groep? Dat kan altijd! Bijvoorbeeld met behulp van de Lightscan.

De doelen van het programma Groepsontwikkeling zijn:
- Groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in hun eigen ontwikkelkansen.
- Groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen.
- Groepen ondersteunen bij werving en groei van kader- en jeugdleden.
- Monitoring en kennisontwikkeling op het gebied van groepsmanagement en ledenontwikkeling; hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek en analyses.
- Bij de groepen waarmee gewerkt wordt, de invoering van de nieuwe producten in gang zetten.

De groepsontwikkeling valt onder het Regiobestuur
De Regio Helmond heeft de volgende Regiocoaches::
-- Bauke van der Berg
-- Ton Sauve