Regio Raad - Algemeen

Regioraad

De laatste stem over alles wat er in de regio gebeurt ligt bij de regioraad.
In de regioraad zijn alle groepen door maximaal één persoon vertegenwoordigd. 
De afvaardiging vanuit de groepen naar de regioraad wordt benoemd door de groepsraad. 
De Regio Voorzitter zit de regioraad voor.
De Regio secretaris is tevens secretaris van de regioraad.