RegioRaad

Datum: Donderdag 09-03-2017
Tijd: 20:00uur
Plaats: Blokhut Scouting Lieshout - Mariahout

Wanneer en waar:
Onze volgende regioraadsvergadering vindt plaats op 9 maart 2017.
De vergadering begint om 20.00 uur in de blokhut van Scouting Lieshout - Mariahout
 
Blokhut Scouting Lieshout - Mariahout
Herendijk 7
5737 RA Lieshout
 
Doelgroep: De afgevaardigden voor de regioraad van de scoutingverenigingen binnen onze regio.
 
 
Agenda: (Download)

Agenda:
1. Opening
2. Notulen raadsvergadering 3 nov. 2016 (Download)
3. Mededelingen en poststukken
4. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017
5. Toekomst plannen van de regio
6. Rondvraag
7. Sluiting

De agenda is ingekort, om de toekomstvisie van de regio uitgebreid te bespreken.