RegioRaad

Datum: Donderdag 12-10-2017
Tijd: 20:00uur
Plaats: Blokhut Scouting Stiphout

Wanneer en waar:
Onze volgende regioraadsvergadering vindt plaats op 12 oktober 2017.
De vergadering begint om 20.00 uur in de blokhut van Scouting Stiphout
 
Blokhut Scouting Stiphout
van der Brugghenstraat 41
5708CA Helmond
 
Doelgroep: De afgevaardigden voor de regioraad van de scoutingverenigingen binnen onze regio.
 
 
Agenda: (Download)
1. Opening
2. Notulen raadsvergadering 9 maart 2017 (Download)
3.Nieuw regiologo
4. Regio activiteiten
a. E.H.B.O. bij regioactiviteiten
b. Regio euro
5. Materiaalbeheer
6. Wisseling binnen het bestuur.
a. Kandidaat vacature secretaris
7. Uitbreiding regiobestuur
a. spelcoördinator
8. Website Scouting regio Helmond
9. Trainingsteam
10. 13,14,15 april 2018 RSW
11. Gebruik van de zandbergen (vergunning)
12. Samenwerking met Groene Campus
13. Nieuwjaarsborrel
14. Rondvraag
15. Sluiting